1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ACT Krystyna Iwińska prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Ułańska nr 11A, 05-077 Warszawa, NIP: 5261290206, REGON: 017449497. Zgodnie z najnowszymi wymaganiami europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), firma ACT jest odpowiedzialna za wykorzystywanie Pani/Pana danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Kontakt z administratorem Pani/Pana danych jest możliwy poprzez adres mailowy: biuro@actrials.com
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu sprzedaży oferowanych przez ACT usług w tym przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa. Dane zbierane są w formie elektronicznej i/lub papierowej a ich przekazanie na potrzeby firmy ACT jest dobrowolne. Zbieramy tylko dane dotyczące wykonywania opisywanych powyżej celów a dostęp do nich mają tylko upoważnione osoby.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jednak gdyby to było wymagane w celu wykonania umów zawartych między firmą ACT a jej klientami dane zostaną zaślepione i przekazane w tej formie. Oznacza to, że Pani/Pana imię i nazwisko jak też jakiekolwiek dane pozwalające na identyfikację nie zostaną dalej przekazane.
  5. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu i nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, wygaśnięcia umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umów z klientami (sponsorem).
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo usunięcia danych i bycia zapomnianym a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
    Wyżej wymienione prawa mogą być w uzasadnionych przypadkach ograniczone z uwagi na inne wymogi prawne zawiązane ze specyfika pracy w dziedzinie badań klinicznych.
    Z opisanych praw może Pani/Pan skorzystać w każdym czasie poprzez  wysłanie informacji na adres mailowy biuro@actrials.com, osobiście składając pismo w biurze ACT Krystyna Iwińska ul. Ułańska 11A, 05-077 Warszawa lub wysyłając pocztą na adres biura ACT Krystyna Iwińska ul. Ułańska 11A, 05-077 Warszawa. 

Polityka cookies

Nasza strona wykorzystuje cookies („ciasteczka”). Korzystamy z cookies i podobnych technologii, aby strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. Są one nieszkodliwe i nie pozwolą Cię zidentyfikować. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.